Teckna Anslutningsavtal och markavtal

Fiberföreningen inbjuder till nya träffar för att teckna Anslutningsavtal och Markavtal i Hemgården söndagen den 2 april och fredagen den 14 april mellan kl. 12-15.00.

Betalningsinformation vid betalning från utlandet;
Lekvattnet/Mårbacken ekonomisk fiberförening.
IBAN; SE94 6000 0000 0009 2595 0858
BIC/swift; HANDSESS

Kom ihåg att skriva in fastighetsbeteckning.

Lekvattnet-Mårbacken fiber

Uno Johansson

 

Årsmöte

Lekvattet Mårbackens fiber ek. förening har års och informationsmöte lördagen den 14 januari kl. 15.30 i Hemgården alla är välkomna”

Mvh
Uno Johansson

Information fiber 2016-09-30

INTRESSEANMÄLAN

Inga nya anmälningar har inkommit under perioden och vi hoppas verkligen att alla, som är intresserade av fiber hör av sig till oss. Sista datum för anmälan är 2016-10-15.

Som vanligt så kan ni se antalet anmälda fastigheter här och detta kan bli underlaget, för beräkning av pris/anslutning. http://fiberkartan.se/3290/204

Det har kommit en del frågor runt fiberkartan och skall försöka beskriva hur det ser ut. I nuläget saknar anslutningsgrad 56% betydelse, det som är viktigt är att så många som möjligt anmäler sitt intresse och först därefter så kan vi beräkna priset/fastighet. Målet är att alla som anmält intresse också går vidare med att beställa fiber.

Fastigheter Antal Året runt
Ja 171 103
Kanske 34 14
Nej 32 6
Ej svarat (ej kontaktade) 72 5
FASTIGHETSKARTAN

Vi kommer att plocka bort alla fastigheter, som ligger utanför området. I nuläget är det Ormhöjden och några fastigheter som ligger långt från annan bebyggelse. Vi vet ännu inte hur det går med Bredsjön och Kittmon. När det gäller fastigheter som saknar el eller är föremål för rivning så krävs det att vi kontaktar resp. fastighetsägare och kontrollerar att inte det kommer att ske några ändringar kommer att ske.

AVTAL

Innan medlemsmötet så måste alla fastighetsägare som tackat nej till fiber teckna ett avtal med föreningen och vi kommer inom kort påbörja arbetet med att skicka/lämna ut avtalen.

Dokument för att inte ansluta enskild fastighet till Lekvattnet-Mårbacken fibernät

Nej Tack.

Som fastighetsägare i Lekvattnet-Mårbacken Fibernäts upptagningsområde har jag tagit del av all nödvändig information rörande fördelar och innebörd med en anslutning till det kommande fibernätet i Lekvattnet-Mårbacken, Torsby kommun.

Jag väljer att inte ansluta min fastighet(er), varken med tjänster eller som passiv anslutning, till fibernätet och gör detta trots att jag tagit del av information att kostnaden ökar om anslutning görs vid ett senare tillfälle. Jag avsäger mig möjligheten att ta del av den bidragsdel som föreningen utlovats av ansvarig myndighet, vilket innebär att jag eller en kommande fastighetsägare vid ett senare tillfälle får ta hela kostnaden för en eventuell anslutning.

Tjänster: Bredband, TV, Telefoni eller Paket, se: http://varmland.qmarket.se/privat/                                                        Passiv anslutning innebär att man inte beställer några tjänster, men fiber är framdragen till fastigheten.

Om ni har några frågor så vill vi att ni i första hand skickar e-mail till: fiber@lekvattnet.se, eller kontakta:

 • Björn Kanth, 070-239 46 21
 • Sverre Mauritz, +4797050160
 • Uno Johansson, 070-614 10 59

 

Information fiber 2016-09-24

INTRESSEANMÄLAN

Under veckan så har vi aktivt börjat kontakta de medlemmar, som ännu inte har anmält intresse och totala antalet ser ni i nedanstående sammanställning. För att få ned kostnaden så krävs att alla som redan anmält intresse tecknar avtal och att vi får in fler anmälningar.

 • Antal intresseanmälda fastigheter är 169
  • varav 57 fritidshus, 106 året runt och 6 övriga.
 • 74 fastighetsägare som vi ännu kontaktat, varav många bor i Norge
 • 30 som tackat nej
 • 36 som ännu inte bestämt sig

Länk: http://fiberkartan.se/3290/198

OBS! Sista datum för intresseanmälan är 2016-10-15 och det går bra att skicka e-mail till fiber@lekvattnet.se. Kvittens kommer på att anmälan är mottagen.

Eivor Stålberg, 070-383 81 84

Information fiber 2016-09-18

 • Intresseanmälan
 • För att vi det planerade medlemsmötet i november skall kunna lämna ett pris per anslutning så behöver vi få in samtliga intresseanmälningar senast 2016-10-15. Om ni behöver kontroller om en viss fastighet är anmäld så går det att kontroller här: http://fiberkartan.se/3290 De olika symbolerna beskrivs i här: symboler-for-status. Det går också att skicka frågor till fiber@lekvattnet.se eller kontakta Eivor Stålberg, 070-383 81 84.
 • Fastighetsägare som ännu inte har lämnat in anmälan
 • Vi kommer att påbörja ett aktivt arbete med att kontakta resterande fastighetsägare, men har ibland svårt att nå de som inte bor i Lekvattnet. Vi är därför tacksamma om ni hjälper oss med att informera era vänner och bekanta.
 • Stamfiber Lekvattnet-Vittjärn
 • I oktober påbörjas grävning av stamfiber som utförs av Relacom efter beställning från Torsby kommun. Detta innebär att samtliga fastighetsägare längs sträckan kommer att kontaktas för teckning av ett markavtal. Det kommer ytterligare information inom kort.

   Medlemsmöte Lekvattnet-Mårbacken fiber 2016-09-04

 • Vad har hänt under året?
 • Verksamhetsplan
 • Områden och Intresseanmälningar
 • Resurser in i projektet
 • Övriga frågor

Rapport från årsmötet

Förslag omval styrelse      Rev 2016-09-13

 • Uno Johansson avgår som ordförande och går in som sekreterare
 • Eivor Stålberg avgår som administratör/projektledare och går in som ordförande
 • Björn Kanth går in som vice ordförande
 • Sverre Mauritz kvarstår som kassör
 • Jolanda Bleumink avgår
 • Ysabel Hedenberg avgick Q4 2015 som sekreterare
 • Erik Olsson går in som adjungerad
 • P-O Risman kvarstår som revisor

Not: Ändringen kommer att hanteras vid ett konstituerande möte och därefter informeras Bolagsverket

Vad har hänt under året?

Januari-Augusti 2016

 • Bidrag beviljat april 2016
 • Samråd Miljö- och kultur med Länsstyrelsen, klart juni 2016
  • Fäbacken och Sätra
 • Kontakt nya medlemmar
  • Samtliga året runt kontaktade
  • Problem att nå fritidsboende

Områden och intresseanmälningar

Områden som kommer med

 • Centrum, Mårbacken, Fäbacken Vittjärn, Örtjärnshöjden, Långsjöhöjden, Södra och Norra Lekvattnet

Områden som är under utredning

 • Poptorp (kan komma med om antalet året runt anmäler intresse)
 • Bredsjön
 • Kittmon

Totalt antal  fastigheter i Lekvattnet-Mårbacken

Här behöver vi hjälp med att kontakta de fastighetsägare, som ännu inte bestämt sig

Status Antal
Ej vidtalad/funderar 103
Kanske intresserad 30
Anmält intresse 165
Tackat nej 20
 TOTALT 318

Not. Om ni känner att ni kan hjälpa till att kontakta vänner och bekanta, men behöver veta om dom har anmält sig eller ej så går det bra att kontakta Eivor Stålberg, 070-383 81 84 eller skicka e-mail till fiber@lekvattnet.se. Att totala antalet fastigheter inte stämmer mot 318 beror på att antalet lägenheter är inräknat i summan.

Resurser in i projektet

Inventering av berörda fastigheter, finns det t ex

 • Robotgräsklippare
 • Jordvärme-, Vatten eller EL-ledningar

Det som vi inte hittar hos ledningskollen.se

Avtal, i första hand genom personligt besök

 • Medlemsavtal
 • Markavtal, med tillhörande karta (för markering av ledningar)
 • Uppdatering medlemsregister (koppling till ekonomi)

Områdesansvariga

 • Mårbacken
 • Örtjärnshöjden
 • Fäbacken
 • Vittjärn
 • Långsjöhöjden/Josefsberg
 • Centrala Lekvattnet – delas upp
 • Västra sidan av sjön – delas upp

Ekonomi – administration

Not. Arbetet startar när vi har beslut om att gå vidare med införandet av fiber

Övriga frågor

Ekonomi

 • Vi behöver resurs som kan hjälpa till med hantering av in-/utbetalningar samt rapportering till Jordbruksverket.
 • 1:a rapporten kommer att ske under Q2 2017

Finansiering

 • Finns möjlighet till banklån, med sedvanlig kreditbedömning
 • 20 000 SEK med 5% ränta på 5 år – gör exempel även för 10 år

Not. Föreningen kan inte hjälpa till med ansökan utan fastighetens ägare får ta kontakt med banken

Kontaktpersoner Vägsamfällighet

 • VITTJÄRNSBERGET Björn Nilsson
 • POPTORP Olav Laerum
 • FÄBACKENS Mikael Ingholm
 • LILLBERG Ulf Dahlen
 • ÖRTJÄRNSHÖJDEN Victor Hellström
 • ROTTNEMON Saknas
 • LUKEN/SÄTRAN Saknas
 • LÅNGSJÖHÖJDEN Mats Mattsson
 • LEKVATTENSJÖNS Torbjörn Westh

Not. Har vi missat någon samfällighet? Rapportera då till e-mail fiber@lekvattnet.se eller ring Eivor Stålberg 070-383 81 84

Lekvattnet-Mårbacken fiber ek. förening

ÅRSMÖTE

Söndag 4 september klockan 15.00

Hemgården i Lekvattnet

Information om fiberläget klockan 16.00, efter årsmötet

Välkomna!

Styrelsen