Lekvattnet-Mårbacken fiber informationsmöte

Lekvattnet-Mårbacken fiberförening har medlems och informationsmöte i Hemgården torsdagen den 28 december kl. 19.00. Information från Relacom och Zitius om läget. Det finns fortfarande möjlighet att teckna kontrakt om anslutning. Alla är välkomna.

Lekvattnet-Mårbacken fiber ek.för.

Teckna Anslutningsavtal och markavtal

Fiberföreningen inbjuder till nya träffar för att teckna Anslutningsavtal och Markavtal i Hemgården söndagen den 2 april och fredagen den 14 april mellan kl. 12-15.00.

Betalningsinformation vid betalning från utlandet;
Lekvattnet/Mårbacken ekonomisk fiberförening.
IBAN; SE94 6000 0000 0009 2595 0858
BIC/swift; HANDSESS

Kom ihåg att skriva in fastighetsbeteckning.

Lekvattnet-Mårbacken fiber

Uno Johansson

 

Årsmöte

Lekvattet Mårbackens fiber ek. förening har års och informationsmöte lördagen den 14 januari kl. 15.30 i Hemgården alla är välkomna”

Mvh
Uno Johansson

Information fiber 2016-09-30

INTRESSEANMÄLAN

Inga nya anmälningar har inkommit under perioden och vi hoppas verkligen att alla, som är intresserade av fiber hör av sig till oss. Sista datum för anmälan är 2016-10-15.

Som vanligt så kan ni se antalet anmälda fastigheter här och detta kan bli underlaget, för beräkning av pris/anslutning. http://fiberkartan.se/3290/204

Det har kommit en del frågor runt fiberkartan och skall försöka beskriva hur det ser ut. I nuläget saknar anslutningsgrad 56% betydelse, det som är viktigt är att så många som möjligt anmäler sitt intresse och först därefter så kan vi beräkna priset/fastighet. Målet är att alla som anmält intresse också går vidare med att beställa fiber.

Fastigheter Antal Året runt
Ja 171 103
Kanske 34 14
Nej 32 6
Ej svarat (ej kontaktade) 72 5
FASTIGHETSKARTAN

Vi kommer att plocka bort alla fastigheter, som ligger utanför området. I nuläget är det Ormhöjden och några fastigheter som ligger långt från annan bebyggelse. Vi vet ännu inte hur det går med Bredsjön och Kittmon. När det gäller fastigheter som saknar el eller är föremål för rivning så krävs det att vi kontaktar resp. fastighetsägare och kontrollerar att inte det kommer att ske några ändringar kommer att ske.

AVTAL

Innan medlemsmötet så måste alla fastighetsägare som tackat nej till fiber teckna ett avtal med föreningen och vi kommer inom kort påbörja arbetet med att skicka/lämna ut avtalen.

Dokument för att inte ansluta enskild fastighet till Lekvattnet-Mårbacken fibernät

Nej Tack.

Som fastighetsägare i Lekvattnet-Mårbacken Fibernäts upptagningsområde har jag tagit del av all nödvändig information rörande fördelar och innebörd med en anslutning till det kommande fibernätet i Lekvattnet-Mårbacken, Torsby kommun.

Jag väljer att inte ansluta min fastighet(er), varken med tjänster eller som passiv anslutning, till fibernätet och gör detta trots att jag tagit del av information att kostnaden ökar om anslutning görs vid ett senare tillfälle. Jag avsäger mig möjligheten att ta del av den bidragsdel som föreningen utlovats av ansvarig myndighet, vilket innebär att jag eller en kommande fastighetsägare vid ett senare tillfälle får ta hela kostnaden för en eventuell anslutning.

Tjänster: Bredband, TV, Telefoni eller Paket, se: http://varmland.qmarket.se/privat/                                                        Passiv anslutning innebär att man inte beställer några tjänster, men fiber är framdragen till fastigheten.

Om ni har några frågor så vill vi att ni i första hand skickar e-mail till: fiber@lekvattnet.se, eller kontakta:

 • Björn Kanth, 070-239 46 21
 • Sverre Mauritz, +4797050160
 • Uno Johansson, 070-614 10 59

 

Information fiber 2016-09-24

INTRESSEANMÄLAN

Under veckan så har vi aktivt börjat kontakta de medlemmar, som ännu inte har anmält intresse och totala antalet ser ni i nedanstående sammanställning. För att få ned kostnaden så krävs att alla som redan anmält intresse tecknar avtal och att vi får in fler anmälningar.

 • Antal intresseanmälda fastigheter är 169
  • varav 57 fritidshus, 106 året runt och 6 övriga.
 • 74 fastighetsägare som vi ännu kontaktat, varav många bor i Norge
 • 30 som tackat nej
 • 36 som ännu inte bestämt sig

Länk: http://fiberkartan.se/3290/198

OBS! Sista datum för intresseanmälan är 2016-10-15 och det går bra att skicka e-mail till fiber@lekvattnet.se. Kvittens kommer på att anmälan är mottagen.

Eivor Stålberg, 070-383 81 84

Information fiber 2016-09-18

 • Intresseanmälan
 • För att vi det planerade medlemsmötet i november skall kunna lämna ett pris per anslutning så behöver vi få in samtliga intresseanmälningar senast 2016-10-15. Om ni behöver kontroller om en viss fastighet är anmäld så går det att kontroller här: http://fiberkartan.se/3290 De olika symbolerna beskrivs i här: symboler-for-status. Det går också att skicka frågor till fiber@lekvattnet.se eller kontakta Eivor Stålberg, 070-383 81 84.
 • Fastighetsägare som ännu inte har lämnat in anmälan
 • Vi kommer att påbörja ett aktivt arbete med att kontakta resterande fastighetsägare, men har ibland svårt att nå de som inte bor i Lekvattnet. Vi är därför tacksamma om ni hjälper oss med att informera era vänner och bekanta.
 • Stamfiber Lekvattnet-Vittjärn
 • I oktober påbörjas grävning av stamfiber som utförs av Relacom efter beställning från Torsby kommun. Detta innebär att samtliga fastighetsägare längs sträckan kommer att kontaktas för teckning av ett markavtal. Det kommer ytterligare information inom kort.