Föreningen upphörde

Fiberföreningen är likviderad/avslutat.

En extra årsstämma för denna likvidation av föreningen hölls enligt stadgar och regler. Ny styrelse blev tillsatt på ordinarie årsmöte och detta extra mötes enda ärende var föreningens avslutning .

Föreningens styrelse anlitade en advokat slutförde likvidationen av föreningen.

Denna extrastämma hölls i Hemgården söndagen den 3 oktober 2021.

Styrelsen för Lekvattnet-Mårbacken Fiber ek.förening.