2020-11-17 09:00:00 Planerat driftuppehåll

Planerat arbete Skanova – Lekvattnet Mårbacken Fiber Under förrmiddagen den 17 november kommer tjänster att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera , då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Geko. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2020-11-24, 09.00-12.00

Förväntas vara åtgärdat: 2020-11-17 12:00:00