Hör av dig om du vill ha fiber

Området är inkopplat på fiber. Har du inte fiber till din fastighet? Kontakta Telia Öppen fiber för anslutning. Har du fiber och vill se vilka tjänsteleverantörer du kan beställ abonnemang från? På Z-market kan du beställa tjänster.

Lekvattnet-Mårbackens fiber ekonomisk förening
Björn Kant, ordförande
Tel. 070-239 46 21
Uno Johansson
Tel. 070-614 10 58
E-post till Lekvattnet-Mårbacken fiberförening

Lekvattnet-Mårbacken fiberförenings hemsida