Svara i telefonen

Fiberinstallatören ber alla i vår fiberföreningen att svara även på okänt telnr och lägga på om det är en försäljare!
Han har försökt ringa flera samtal utan att få tag i någon.